Aktualności
 


 

2020/05/29, Dzień Działacza Kultury

Dzisiaj obchodzimy Dzień Działacza Kultury. Składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom kultury.

Energia naszego miasta zasilana jest działaniami animatorów, instruktorów, artystów i twórców.

To Wasza praca, pasja i dzielenie się talentem nadaje życiu mieszkańców wyjątkowy koloryt.

Stoicie na głównych scenach imprez jako artyści, jednak często dbacie o każdy szczegół uroczystości zupełnie anonimowi, schowani za kotarą.

Przygotowując wydarzenia, oddajecie publiczności swoje zaangażowanie w postaci wypracowanych choreografii, profesjonalnego nagłośnienia, misternych dekoracji, niecodziennych wystaw, nowych odkrytych talentów.

Dziękujemy Wam za Waszą codzienną, wyczerpującą i wytrwałą pracę. Ma ona dla nas ogromne znaczenie!

Życzymy Wam nieustających sukcesów, rozwoju miejsc w których pracujecie oraz niegasnącej satysfakcji z pracy.

 

 

2020/05/29, Informacja o tymczasowej zmianie organizacji ruchu - Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie

Informujemy o tymczasowej zmianie organizacja ruchu pieszego w pobliżu powstającego Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie.

Dziś w godzinach wieczornych wydzielony zostanie ciąg pieszy w pobliżu ulic 1 Maja i Sprzymierzonych, prowadzący od budynku dworca i wejścia do tunelu do chodnika pomiędzy parkiem a płatnym parkingiem.

Postój TAXI przeniesiony zostanie w miejsce parkingu równoległego do granicy parku.

Zmiany funkcjonować będą do odwołania.

 

2020/05/25, „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w latach 2020-2021”

 

Gmina Gryfino realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w latach 2020-2021”.


Celem projektu jest uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie gminy Gryfino, poprzez likwidację 100 sztuk starych węglowych kotłów lub pieców i zastąpienie ich nowymi jednostkami grzewczymi.
W ramach realizacji Projektu przewiduje się uzyskanie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji pyłów oraz emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla.

Całkowita wartość projektu - 914 250 zł
Dofinansowanie projektu z UE - 822 750 zł

Przedmiotem projektu jest udzielenie 100 grantów mieszkańcom gminy Gryfino na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w zabudowie jednorodzinnej, jak i lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, położonych na terenie gminy Gryfino, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez mieszkańców gminy Gryfino posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest zmiana systemu grzewczego, w oparciu o zlecone przez Gminę Gryfino świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nabór dotyczy tylko zadań planowanych do realizacji. Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł na realizacje zadania, przy spełnieniu wymogów Programu.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją niżej wymieniowych systemów:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie gazowe,
3) inne rodzaje źródeł energii, w tym:
a. ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
b. ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
c. ogrzewanie olejowe,
d. ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.


Nabór zgłoszeń do Projektu rozpocznie się począwszy od dnia 29 maja 2020 roku. Zgłoszenia będą rozpatrywane do wysokości puli środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu.

Druki zgłoszeń do Projektu dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.gryfino.pl.

UWAGA: druki zgłoszeń dostępne od dnia 29 maja 2020 roku:

 

DRUKI ZGŁOSZEŃ

REGULAMIN

 

Wypełnione zgłoszenia do Projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora, bądź przesłać drogą elektroniczną na konto poczty elektronicznej: srodowisko@gryfino.pl


Więcej informacji: Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, tel. 416 20 22 w.113
 

 

2020/05/29, ,,Dzienny Dom Senior + w Gryfinie” wznawia swoją działalność

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. ośrodek wsparcia - ,,Dzienny Dom Senior + w Gryfinie” wznawia swoją działalność.

Celem dostosowania placówki do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, zarówno uczestnikom jak i pracownikom DDS+, wprowadzono specjalne procedury w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19 wśród pracowników, uczestników oraz ich rodzin, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Procedury dostępne są na stronie ośrodka www.seniorplus-gryfino.pl , a także na tablicy ogłoszeń DDS+.

Wprowadzono m.in. :
• zakaz wstępu osób trzecich na teren placówki, a przebywać w miejscu mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
• zapewnia się środki ochrony indywidualnej,
• zajęcia odbywają się w małych grupach o stałym składzie, z przydzielonymi stałymi pracownikami,
• na bieżąco prowadzona jest profilaktyka higieniczna i sanitarna.


 

 

2020/05/27, Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz przypadającej w tym roku 30. rocznicy odrodzenia polskiego samorządu składam serdeczne podziękowania radnym wszystkich kadencji oraz byłym i obecnym pracownikom instytucji gminnych za dotychczasową pracę na rzecz naszej gryfińskiej wspólnoty.

Dziękuję za ofiarną i kompetentną postawę
oraz pełne zaangażowanie w wypełnianiu niełatwych zadań.

Życzę Państwu niesłabnącego zapału w staraniach o lepszą przyszłość, sukcesów w realizacji prowadzonych przedsięwzięć oraz pomyślnej służby dla Gminy Gryfino i naszej Ojczyzny - Polski.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

2020/05/26, Komunikat o dezynfekcji w Gminie Gryfino

Drodzy Mieszkańcy! Kontynuujemy dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej w gminie Gryfino. W środę 27 maja od godz. 17.00 OSP działać będzie w miejscowościach: Sobieradz, Drzenin, Parsówek, Sobiemyśl, Dołgie, Borzym, Wirów, Wirówek, Szczawno.

Odkażanie miejsc publicznych przeprowadzane jest w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Stosowany środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej w czasie dezynfekcji i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

2020/05/27, Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie

Informujemy, że z dniem 25 maja 2020r. wznowił działalność ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno uczestnikom jak i pracownikom ŚDS, prawidłowej organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w ośrodku obowiązują specjalne procedury
w zakresie zapobiegania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.
Procedury dostępne na naszej stronie: www.sdsgryfino.pl

 • do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
 • placówka zapewnia środki ochrony indywidualnej,
 • zajęcia odbywają się w małych grupach o stałym składzie, z przydzielonymi stałymi terapeutami / opiekunami,
 • na bieżąco prowadzona jest profilaktyka higieniczna i sanitarna.
 

2020/05/26, Najlepsze życzenia dla wszystkich Mam!

Najlepsze życzenia dla wszystkich Mam!

Dziękujemy za wytrwałość, miłość i Wasze oddanie w wychowanie.

Życzymy spełnienia wszelkich marzeń i planów zawodowych. Niech będą one zawsze nierozerwalnie połączone z radością i energią płynącą z macierzyństwa.

To dzięki Wam nasi mieszkańcy gminy są tacy wyjątkowi! I za to bardzo dziękujemy!

 

2020/05/27, Zachęcamy do udziału w badaniu naukowym

Pandemia koronawirusa odebrała Nam życie, które do tej pory znaliśmy. Borykamy się z codziennym strachem o życie swoje i bliskich, brakiem odpowiedniego wsparcia, niepewnością o jutro. Reakcje w mediach, przeciążenie pracą i stres wywołany wyczerpywaniem się sprzętu ochrony osobistej to tylko niektóre z problemów, jakie dotyczą pracowników ochrony zdrowia.


Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, zajmujący się zadaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, postanowił przyłączyć się do badania prowadzonego przez Zakład Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, pod kierownictwem dr n. zdr. Anny Cybulskiej i mgr Kamili Rachubińskiej:
• Ocena funkcjonowania psychospołecznego Polaków w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
• Ocena funkcjonowania psychospołecznego personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Tematyka badania jest niezwykle ważna, a uzyskane za jego pomocą dane będą bardzo cenne, ponieważ pozwolą na ocenę zapotrzebowania na wsparcie psychologicznego społeczeństwa oraz wyselekcjonowanie zmiennych psychologicznych, na które ma wpływ zjawisko pandemii. Celami szczegółowymi badania są:
• analiza nasilenia lęku, depresyjności, poczucia samotności, stresu oraz występowania zaburzeń snu wśród pracowników ochrony zdrowia,
• ocena jakości życia Polaków w trakcie trwania pandemii,
• analiza założeń wobec świata;
• ocena zaburzeń po stresie potraumatycznym w trakcie trwania pandemii.
W związku z powyższym Wydział Współpracy Społecznej zaprasza wszystkich mieszkańców i pracowników ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego, do wzięcia udziału w badaniu, które posiada pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Linki do kwestionariuszy znajdują się pod poniższymi adresami:


Ocena funkcjonowania psychospołecznego Polaków w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Ocena funkcjonowania psychospołecznego personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Kwestionariusze badań będę dostępne do września 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: anna.cybulska@pum.edu.pl i kamila.rachubinska@pum.edu.pl.
 

 

2020/05/22, Komunikat w sprawie rozszerzenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. rozszerzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Otwarte zostaną następujące punkty:

 •  Kasa Urzędu:

poniedziałek – piątek 10.00 - 14.00

 •  Biuro Obsługi Interesantów:

poniedziałek 8.00 - 16.00
pozostałe dni robocze 7.30 - 15.30

 • Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 8.00 - 16.00
pozostałe dni robocze 7.30 - 15.30

 • W filii Urzędu zlokalizowanej w Banku PEKAO S.A. przy ul. Pakowej 3 w Gryfinie obsługa interesantów będzie odbywać się przy w specjalnie przygotowanym punkcie znajdującym się w holu budynku na II piętrze w godzinach: 

poniedziałek 10.00 - 16.00
pozostałe dni robocze 10.00 - 15.30


Nadal zaleca się składanie wniosków i podań następującymi sposobami:


drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego  e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego,
poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przy Biurze Obsługi Interesantów – przy wejściu głównym do Urzędu.

Urna jest dostępna w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.

Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, udostępnionych na stoliku przy urnie. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Na kopercie należy „hasłowo” wpisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek. Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są na stronie: bip.gryfino.pl

Prosimy Państwa o przestrzeganie obowiązujących zaleceń w zakresie ochrony przeciwko koronawirusowi podczas wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie: dezynfekowanie dłoni, noszenie maseczek zakrywających nos i usta oraz zachowanie dystansu.
  

 

2020/05/21, Komunikat w sprawie prowadzonej przez szkoły podstawowe w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej z dnia 21 maja 2020 roku

Od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, będą gotowe do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III. Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani skorzystaniem z tych zajęć  od 25 maja 2020 r., proszeni są o kontakt telefoniczny lub elektroniczny z odpowiednią jednostką do 22 maja 2020 r. do godziny 14.00.

Wszystkie jednostki oświatowe spełniają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w każdej jednostce zawierają: obowiązki dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz rodziców lub opiekunów prawnych, dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek. Procedury bezpieczeństwa zawierać będą również dokumenty, do których podpisania zobowiązani są rodzice lub opiekunowie prawni.
 

 

2020/05/19, Koronawirus – sytuacja w Gminie Gryfino #3

Już ponad dwa miesiące mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. W tym czasie Gmina Gryfino podjęła szereg inicjatyw zapobiegających negatywnym skutkom obecnej sytuacji.
Poniżej prezentujemy zestawienie działań zrealizowanych w ostatnich tygodniach.

Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej
W związku z epidemią koronawirusa na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest na szeroką skalę dezynfekcję miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przy zastosowaniu bezpiecznego dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego środka dezynfekującego.
Wieloetapowe działanie realizowane jest od kwietnia dzięki zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino.

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy
Od 16 kwietnia wprowadzono obowiązek zasłaniania nos i usta w miejscach publicznych. Gmina Gryfino podjęła się koordynacji zakupu materiałów, szycia i dystrybucji maseczek ochronnych wielorazowego użytku dla swoich mieszkańców. W ich produkcję zaangażowały się różnorodne środowiska oraz wolontariusze, reprezentujący gminne instytucje, placówki edukacyjne, stowarzyszenia itd.
Każdą maseczkę zapakowano w woreczek strunowy wraz z ulotką informującą o zasadach jej stosowania oraz o czynnościach profilaktycznych w czasach epidemii. W akcję dostarczania pakietów zaangażowali się sołtysi, radni, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, ratownicy GSR, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wolontariusze.

Wsparcie w zakresie środków ochrony
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn przekazał gryfińskim służbom - strażakom, policjantom, ratownikom i strażnikom - potrzebne w czasie epidemii środki ochrony osobistej. Wśród nich: maseczki specjalne FFP3, płyny do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, okulary, przyłbice i rękawice. Środki ochrony pochodziły z zasobów Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gryfińskich darczyńców (Intermarché Gryfino).
Gminne Centrum Zarządzania na bieżąco dokonuje zakupów takich środków z uruchomionej na czas epidemii rezerwy kryzysowej. Środki ochrony trafiają do pracowników, wolontariuszy, strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i ratowników.
Ponadto Gmina Gryfino otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego 840 litrów płynów dezynfekujących, które przekazywane są gminnym służbom, instytucjom i placówkom edukacyjnym.

Pomoc prawna i psychologiczna
Burmistrz Mieczysław Sawaryn uruchomił również bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną dla mieszkańców. Pomoc obejmuje udzielanie porad i konsultacji psychologicznych (wynikających z obecnej sytuacji) oraz prawnych (opinii prawnych i odpowiedzi na problemy mieszkańców gminy wywołanych epidemią koronawirusa). Dyżury specjalistów odbywają się w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00 do 17.00. Bezpłatne wsparcie psychologiczne udzielane jest pod numerem telefonu: 73 12 12 112. Pytania i wnioski o udzielenie opinii prawnych należy kierować do adwokat Magdaleny Jatczak pod numer telefonu: 513 913 477 lub na adres e-mail: jatczak.magda@gmail.com.

Pomoc dla potrzebujących
Stale realizowana jest akcja pomocy w zakupach „Dzień dobry! Pomagam”. Pomoc przeznaczona jest dla osób starszych 65+ oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo jednoosobowe. Polega na zakupie przez wolontariusza podstawowych produktów spożywczych, środków higienicznych, środków czystości – do kwoty 100 zł - oraz leków. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 500 471 087 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
Osobom przebywającym w kwarantannie, które nie były w stanie dokonać zakupów, pomocy udzieliła Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie. Strażacy dostarczyli żywność przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Otwarcie placówek edukacyjnych
Rząd RP ogłosił możliwość otwarcia na powrót przedszkoli i żłobków z dniem 6 maja, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności. Gmina Gryfino z racji na bezpieczeństwo dzieci i pracowników nie zdecydowała się na otwarcie placówek w tym terminie. Podjęła za to działania przystosowujące do ich otwarcia. Do placówek trafiły odpowiednie środki ochrony osobistej z zasobów Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zajęcia opiekuńcze we wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i Żłobku Miejskim ruszyły z dniem 18 maja.

Uruchomienie kolejnych instytucji i obiektów
18 maja otwarte zostały wypożyczalnie Biblioteki Publicznej w budynku głównym przy ul. Kościelnej 24 w Gryfinie, oraz w filiach na Górnym Trasie, w Wełtyniu i Pniewie. Czytelnie na tę chwilą będą jeszcze nieczynne.
Od poniedziałku można też korzystać z obiektów sportowych o charakterze otwartym, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 w Gryfinie i Szkołę Podstawową w Gardnie.
Zgodnie z wytycznymi rządu RP w maju spodziewać się też można uruchomienia kolejnych gminnych placówek edukacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej.

Gryfinianie pomagają gryfinianom
Gmina Gryfino włączyła się czynnie w koordynację inicjatyw pomocowych, podjętych przez jej mieszkańców:

 • Z inicjatywy Państwa Justyny i Pawła Łopatów z Restauracji Rodzinnej przygotowano 101 wielkanocnych pakietów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Gmina wsparła działanie zasobami żywnościowymi znajdującymi się w posiadaniu placówek przedszkolnych i szkolnych, które z racji na kwarantannę społeczną nie wytwarzają posiłków dla uczniów. Paczki trafiły do adresatów dzięki wolontariuszom zaangażowanych w akcję „Dzień dobry! Pomagam”. Całą akcję przygotował Referat Spraw Społecznych UMiG w Gryfinie.
 • 100 przyłbic ochronnych przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Mieczysławowi Sawarynowi Pan Mateusz Dubicki, właściciel sklepu Intermarché Gryfino. Trafiły one do gryfińskich służb oraz Żłobka Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 • Gmina pośredniczyła też w zakupie i dostarczeniu kombinezonów dla gryfińskiego szpitala. Ufundował je Pan Paweł Deyna, były mieszkaniec Gryfina, obecnie przebywający za granicą. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, służbom, darczyńcom i każdemu zaangażowanemu w aktywność społeczną za wszelkie działania na rzecz naszej gminnej wspólnoty w czasie epidemii. Państwa pomoc i solidarność jest nieoceniona!


 

 

2020/05/21, Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Wysokińskiego, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. Pan Jan zapisał się we wspomnieniach wielu osób. Odszedł od nas człowiek niezwykle pracowity, serdeczny, życzliwy, wyjątkowo ciepły w kontaktach, budzący zaufanie i podziw otoczenia. Prawdziwy nauczyciel z powołania, bezgranicznie oddany swojej pracy pedagogicznej, wspaniały dyrektor, inicjator wielu przedsięwzięć.

 

2020/05/20, Komunikat w sprawie wznowienia zajęć treningowych na kolejnych obiektach sportowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje zgodę zarządcom obiektów wskazanych poniżej na udostępnienie ich w części dotyczącej infrastruktury zewnętrznej o charakterze otwartym zgodnie z właściwymi w tym zakresie wytycznymi oraz przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 ze zm.).

Otwarcie może nastąpić od dnia 21 maja 2020 r. i dotyczy:

- obiektów sportowych administrowanych przez OSIR w Gryfinie:

 • przy ul. Niepodległości w Gardnie,
 • przy ul. Sportowej w Daleszewie,
 • przy ul. Gryfińskiej w Pniewie

- obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową w Żabnicy im. Księcia Barnima I przy ul. Długiej 20 w Żabnicy,
- obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową
w Chwarstnicy im. Jana Pawła II przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwarstnicy,
- obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową w Radziszewie im. Małych Zesłańców Sybiru przy ul. Szczecińskiej 54 w Radziszewie.

Osoby lub instytucje, które chcą trenować na obiektach sportowych są zobowiązane do uzyskania na to wcześniejszej zgody zarządcy obiektu oraz spełnienia wszystkich wymagań i procedur które obowiązują na obiekcie w trakcie jego używania.

O otwarciu kolejnych obiektów zostaną mieszkańcy poinformowani w kolejnym komunikacie.

 

2020/05/18, Kolejny etap procesu dezynfekcji w gminie Gryfino

Drodzy Mieszkańcy! We wtorek i środę prowadzone będzie odkażanie miejsc użyteczności publicznej w Gryfinie:

 • Wtorek 19 maja od g. 19:00 - stare miasto
 • Środa 20 maja od g. 19:00 - Górny Taras

To kolejny etap procesu dezynfekcji realizowany w gminie Gryfino w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie w czasie dezynfekcji obecności w przestrzeni publicznej lub zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

2020/05/18, INFO Gryfino [16.05.2020] Europejska Noc Muzeów. Z wizytą w gryfińskim kościele

Jakie ciekawostki i tajemnice historyczne kryje w sobie gryfiński kościół? O tym dowiecie się z naszej wideo - wycieczki, jaką przygotowaliśmy z okazji Europejskiej Nocy Muzeów.

Cudze chwalicie – swoje poznajcie! Dziękujemy Parafia Narodzenia NMP w Gryfinie i Biblioteka Publiczna w Gryfinie za wsparcie w realizacji nagrania.

 

 

2020/05/15, Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Gryfino

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino (odnośnik do zarządzenia), 18 maja 2020 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające (załącznik Nr 1 do zarządzenia).


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu VEdukacja Nabór Przedszkola, adres strony: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl i rozpoczyna się z dniem 18 maja 2020 r.
Termin składania wniosków do:

 • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino (e-mail: uszatekgryfino@wp.pl)
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino (e-mail: sekretariatsp1gryfino@wp.pl)
 • Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino (e-mail: kontakt@sp3gryfino.pl)
 • Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19 (e-mail: sp.chwarstnica@op.pl)
 • Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54 (e-mail: spradziszewo@op.pl)
 • Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20 (e-mail: spzabnica@op.pl)
 • Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1 (e-mail: sekretariat@zsgardno.pl)

upływa z dniem 26 maja 2020 r.

Wypełniając wniosek w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola należy wskazać przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej uszeregowane według preferencji od najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola, należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w ww. przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru osobiście lub w formie elektronicznej (skan, zdjęcie).

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w wersji papierowej osobiście do ww. przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru lub w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie).

Wniosek można pobrać ze strony www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl
 

 

2020/05/15, Komunikat w sprawie wznowienia zajęć treningowych na części obiektów sportowych

Komunikat w sprawie wznowienia zajęć treningowych na części obiektów sportowych w Gminie Gryfino z dnia 15 maja 2020 roku

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje zgodę zarządcom obiektów wskazanych poniżej na udostępnienie ich w części dotyczącej infrastruktury zewnętrznej o charakterze otwartym zgodnie z właściwymi w tym zakresie wytycznymi oraz przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 ze zm.). Otwarcie może nastąpić od dnia 18 maja 2020 r. i dotyczy:
a) obiektów sportowych administrowanych przez OSIR w Gryfinie przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie,
b) obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie,
c) obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie,
d) obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową w Gardnie im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie.

2. Komunikat w sprawie otwarcia kolejnych obiektów zostanie wydany 19 maja 2020 r.
 

 

2020/05/11, Gmina Gryfino wspiera placówki edukacyjne

Inwestycja w edukację oraz w niezbędny sprzęt wspomagający naukę jest bardzo ważnym działaniem gminy. Ile Gmina Gryfino w ostatnim czasie przekazała gryfińskim szkołom i przedszkolom sprzętu elektronicznego na cele edukacyjne?

O tym w obszernym komunikacie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński.

Gmina Gryfino złożyła wniosek o przyznanie środków z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła” w dniu 7 kwietnia 2020 r. Gmina Gryfino wnioskuje o zakup 100 tabletów na szacunkową kwotę 100.000,00 złotych, które zostaną przekazane do szkół i rozdysponowane, w zależności od potrzeb, wśród uczniów i nauczycieli. Tym niemniej, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino od początku wprowadzenia kształcenia na odległość, wyraził zgodę wszystkim dyrektorom jednostek, na wypożyczanie gminnego zasobu – komputerów stacjonarnych, tabletów, laptopów - rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów, a także nauczycielom.

Należy mieć także na względzie, że wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, w bieżącym roku szkolnym (proces ten zakończył się w marcu), zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, zakupiony w ramach prowadzonych projektów zewnętrznych i z takim dofinansowaniem.

Poniżej informacja o zasobach poszczególnych jednostek:

1. W ramach projektu Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.” INT-128 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA gminne placówki wyposażono w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej
w Gryfinie – Tablet - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – Tablet - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – Laptop - 24 sztuki,
Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy – Laptop - 24 sztuki,
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie – Tablet - 15 sztuk,
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie – Laptop - 15 sztuk,
Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie – Laptop- 5 sztuk, Tablet – 10 sztuk,
Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – Tablet - 15 sztuk,
Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai - 15 sztuk,

2. W ramach projektu„Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego gminne placówki zostały wyposażone łącznie w poniżej wymienione narzędzia (poza komputerami wymieniamy inne narzędzia dla zobrazowania skali zmian informatycznych w jednostkach edukacyjnych Gminy Gryfino):

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łużycka 22; 74-100 Gryfino:
a) Tablet Krüger & Matz – 7 szt.
b) Przełącznik sieciowy - 1 szt.
c) Kabel D-Sub VGA – 1 szt.
d) Kabel HDMI - 1 szt.
e) Monitor komputerowy 19,5” Dell E2016HV – 20 szt.
f) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 1 szt.
g) Komputer stacjonarny – 20 szt.
h) Uchwyt do projektora – 1 szt.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, ul. 9 Maja 4,
74-101 Gryfino:
a) Tablet Lenovo – 25 szt.
b) Tablica interaktywna – 2 szt.
c) Komputer stacjonarny – 20 szt.
d) Oprogramowanie biurowe – 20 szt.
e) Projektor multimedialny – 5 szt.
f) Ekran projekcyjny – 5 szt.
g) specjalistyczny program do diagnostyki QEEG typu Biofeedback

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino:
a) Komputer stacjonarny – 33 szt.
b) Monitor komputerowy – 33 szt.
c) Robot edukacyjny z dodatkowymi akcesoriami – 24 szt.
d) Zestaw robotów edukacyjnych – 3 szt.
e) Kabel sieciowy – 33 szt.
f) Przełącznik sieciowy – 2 szt.
g) Punkt dostępowy – 2 szt.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwastnicy, ul. Gryfińska 19, Chwastnica
74-100 Gryfino:
a) Ekran projekcyjny – 2 szt.
b) Komputer przenośny, laptop Lenovo – 25 szt.
c) Oprogramowanie biurowe – 25 szt.
d) Projektor multimedialny wraz z uchwytem – 6 szt.
e) Tablica interaktywna – 6 szt.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Niepodległości 1, Gardno,
74-100 Gryfino:
a) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 6 szt.
b) Tablet Samsung Galaxy – 2 szt.
c) Monitor komputerowy – 1 szt.
d) Komputer stacjonarny – 1 szt.
e) Robot edukacyjny – 13 szt.
f) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.
g) Urządzenie wielofunkcyjne z systemem CISS – 2 szt.
h) Nośnik pamięci masowej – 1 szt.
i) Telewizor 43” – 1 szt.
j) Tablica interaktywna – 5 szt.
k) Wizualizer AVER F17-8M – 1 szt.
l) Projektor multimedialny – 1 szt.

Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, ul. Szczecińska 34, Radziszewo, 74-100 Gryfino:
a) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 13 szt.
b) Oprogramowanie biurowe Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc – 13 szt.

Szkołą Podstawową im. Ks. Barnima I ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino:
a) Tablet Krüger & Matz – 21 szt.
b) Monitor komputerowy – 16 szt.
c) Komputer stacjonarny – 16 szt.
d) Tablica interaktywna – 1 szt.

I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego, ul. Niepodległości 16,
74-100 Gryfino:
a) Monitor komputerowy 19,5” Dell E2016HV – 31 szt.,
b) Komputer przenośny, laptop Lenovo V330 – 2 szt.
c) Komputer stacjonarny PCS Aer A320B – 30 szt.
d) Oprogramowanie biurowe Office Std 2019 SNGL OLP NL Acdmc - 32 szt.
e) Projektor multimedialny OVERMAX MULTIPIC 2.4 – 1 szt.

Asortyment zakupiony do poszczególnych szkół został określony przez ich dyrektorów, zgodnie z oceną istniejącego zasobu i potrzebami jednostki.

3. Ponadto, po zakończeniu projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” co nastąpiło w marcu bieżącego roku – 24 dodatkowe laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

Przekazane do jednostek edukacyjnych komputery stacjonarne, tablety i laptopy mogą być i są wykorzystywane przez nauczycieli oraz uczniów, także w zakresie zdalnego nauczania. Wszystkie złożone w tym zakresie wnioski, zarówno przez nauczycieli jak i uczniów, zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

2020/05/13, Komunikat dotyczący budżetu obywatelskiego na rok 2021

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie budżetu obywatelskiego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, procedura dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostaje zawieszona do odwołania.

Kierując się troską o zdrowie mieszkańców, zawieszam nabór wniosków i stosowanie pozostałych procedur, mających na celu wyłonienie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

 

2020/05/11, INFO Gryfino [08.05.2020] Wirtualny spacer po Bibliotece Publicznej w Gryfinie

W związku z wyjątkową okazją jaką był Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy, odwiedzamy mury Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Czym zajmuje się introligatornia? Jakie zbiory znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych? O tym wszystkim w odcinku #INFOGryfino! Zapraszamy na wirtualny spacer!

 

 

2020/05/11, Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego - wydanie dokumentu od ręki jest możliwe! Jak to zrobić?

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Nie musisz iść do urzędu, nie tylko po to, by zawnioskować o ten dokument, ale i by go dostać. Od dziś możesz go mieć od ręki – w wersji elektronicznej. Poznajcie e-usługę.

Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego. Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe. Należy spełnić trzy warunki:

1. Odpis aktu, o który wnioskujesz musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka bądź rodziców.

2. System w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić, że jest możliwe automatyczne wydanie odpisu.

3. Za odpis należy zapłacić online.

 

2020/05/08, Komunikat w sprawie wznowienia realizacji części zawieszonych zadań statutowych Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2020 roku.

Drodzy Mieszkańcy! Przedstawiamy komunikat w sprawie wznowienia realizacji części zawieszonych zadań statutowych Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2020 roku. Informacje szczególnie ważne dla wszystkich rodziców i opiekunów prawnych oraz czytelników korzystających z oferty Biblioteki Publicznej:

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wspólnie z dyrektorami jednostek organizacyjnych przeanalizował obecną sytuację epidemiczną oraz warunki formalno - prawne w zakresie zapewnienia opieki dla najmłodszych dzieci.

Zostały jednocześnie wzięte pod uwagę potrzeby rodziców, dla których zapewnienie opieki dla dzieci, jest niezbędne do podjęcia decyzji o powrocie do pracy.

W związku z powyższym 18 maja 2020 r. rozpoczną się zajęcia opiekuńcze we wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

Od 18 maja 2020 r. rozpoczną się też zajęcia opiekuńcze w Żłobku Miejskim w Gryfinie.

Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani skorzystaniem z usług opiekuńczych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz żłobku, proszeni są o kontakt telefoniczny lub elektroniczny z odpowiednią jednostką do 15 maja 2020 r. do godziny 14.00.

Wszystkie jednostki organizacyjne w dniu 18 maja 2020 roku będą spełniały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w każdej jednostce zawierające obowiązki dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz rodziców lub opiekunów prawnych dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek od dnia 15 maja 2020 roku.

Procedury bezpieczeństwa zawierać będą również dokumenty do których podpisania zobowiązani będą rodzice lub opiekunowie prawni.

Mając na uwadze zgłaszane potrzeby naszych mieszkańców po przeanalizowaniu sytuacji wspólnie z dyrektorem Biblioteki Publicznej z dniem 18 maja 2020 r.
zostają otwarte wypożyczalnie Biblioteki Publicznej:

 • w budynku głównym, przy ul. Kościelnej 24,
 • w filii na Górnym Trasie przy ul. Krasińskiego 87a,
 • w filii w Wełtyniu przy ul. Niepodległości 18,
 • w filii w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 16.

Czytelnie nadal pozostają nieczynne.

Również wszystkie wypożyczalnie w dniu 18 maja 2020 roku będą spełniały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Obowiązujące w Bibliotece Publicznej procedury bezpieczeństwa zawierające obowiązki pracowników oraz korzystających z usług wypożyczalni dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki od dnia 15 maja 2020 roku.

W sprawie obiektów sportowych odrębny komunikat zostanie wydany 15 maja 2020 r.

 

2020/05/08, Narodowy Dzień Zwycięstwa

75 lat temu 8 maja 1945 zakończyła się II wojna światowa w Europie. Wojna przyniosła niemal 50 mln ofiar. Poległych, zamordowanych i zmarłych. Polska utraciła ponad 6 mln obywateli.

 

2020/05/05, Gmina Gryfino przystąpiła do etapu przystosowującego gryfińskie placówki

Gmina #Gryfino przystąpiła do etapu przystosowującego gryfińskie placówki - przedszkola i Żłobek Miejski - na ponowne przyjęcie naszych najmłodszych mieszkańców.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Otwarcie placówek odbędzie się dopiero wówczas, gdy zapewnione zostaną w nich wymagane środki ostrożności. Działania te konsultowane są z dyrektorami oraz rodzicami.

Dziś środki ochrony osobistej Żłobkowi Miejskiemu przekazał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński. W pakiecie znajdują się maseczki, przyłbice, okulary i rękawice z zasobów Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz płyny dezynfekujące, które gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego.

W tym tygodniu pakiety ochronne trafią także do gryfińskich przedszkoli.

 

2020/05/05, Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w gminie Gryfino

Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w gminie Gryfino. Wtorek, 5 maja, od godz. 17.00: Sobieradz, Drzenin, Parsówek, Sobiemyśl, Dołgie, Borzym, Wirów, Wirówek, Szczawno.

W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej w czasie dezynfekcji i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

2020/05/06, Zbiorcze zestawienie danych z ankiet na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

W celu uzyskania opinii na temat jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przekazano komórkom organizacyjnym Urzędu 260 szt. formularzy ankiet (po 20 szt. do trzynastu komórek organizacyjnych), które następnie były przekazywane interesantom załatwiającym sprawy w poszczególnych komórkach. Wypełnione ankiety zostały wrzucone do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesantów. Ankieta przeprowadzona została w okresie od 24 lutego – 20 marca 2020 r.

Ankietowani zwrócili 81 ankiet co stanowi 31,2%.


Wyniki ankiet:
1. przedmiot załatwianej sprawy dotyczył obszarów: gospodarki nieruchomościami (15 os. – 18,5%), aktów stanu cywilnego (14 os. - 17,3%), obsługi i uzyskania informacji w Biurze Obsługi Interesantów (13 os. – 16%), dowodów osobistych i spraw meldunkowych (11 os. – 13,6%), podatków (10 os. – 12,3%), planowania przestrzennego (8 os. – 9,9%), w dalszej kolejności – działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej, płatności w kasie, inwestycji gminnych, ochrony środowiska, edukacji;
2. większość ankietowanych (69 os. – 85,2%) oceniła, że ich sprawa została załatwiona w terminie;
3. w trzecim pytaniu ankietowani mieli ocenić swoje zadowolenie z usługi w skali sześciopunktowej, gdzie 1 oznacza całkowity brak zadowolenia a 6 – pełną satysfakcję. Większość ankietowanych (60 os. – 74,1%) oceniło swoje zadowolenie z usług świadczonych przez urząd na 6 punktów, 18 os. – 22,22% przyznało 5 punktów , 2 os. – 2,5% - 4 punkty, tylko 1 osoba (1,2%) oceniła usługę najniżej przyznając 1 punkt;
4. bardzo wysoko zostały ocenione kompetencje pracowników. 67 os. (82,7%) przyznało najwyższą ocenę, 13 os. (16%) kompetencje pracowników oceniło na 5 punktów, tylko jedna osoba (1,2%) przyznała najniższą notę w tym zakresie.
5. na pytanie dotyczące uzyskania pełnej informacji na temat załatwianej sprawy zdecydowana większość przyznała maksymalną ilość punktów, co oznacza, że uzyskali pełną informację, 13 osób (16%) przyznało 5 punktów, tylko 1 osoba przyznała jeden punkt, co oznacza całkowity brak informacji;
6. również bardzo wysoko ankietowani ocenili kulturę obsługi: 66 osób (81,5%) przyznało maksymalna ilość punktów czyli 6, 13 osób (16%) przyznało 5 punktów, tylko jedna osoba bardzo nisko oceniła kulturę obsługi przyznając 1 punkt.
7. ankietowani zostali poproszeni o podanie propozycji zmian mających na celu doskonalenie usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Jako propozycje wskazano:
• tabliczki informacyjne na drzwiach, z których wynikałoby co można załatwić w konkretnym pokoju,
• windę,
• remont podłogi,
• lepsze warunki pracy dla urzędników, zbyt ciemno, dziura w podłodze w pok. 10,


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn


Gryfino, dnia 5 maja 2020 r.
 

 

2020/05/04, Informacja o przedszkolach i Żłobku Miejskim

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że Gmina Gryfino nie otworzy Żłobka Miejskiego i przedszkoli w dniu 6 maja.

Szczegóły dotyczące zasad ich funkcjonowania w najbliższym czasie podamy jeszcze w tym tygodniu. Prosimy o zaglądanie na nasz profil FB oraz do naszych aktualności na stronie.

 

2020/05/04, Międzynarodowy Dzień Strażaka

Drodzy Strażacy! Druhny i Druhowie!

Wszystkie zwykłe dni, jak i te przeplatane sytuacjami nieprzewidywalnymi, którymi żyjemy teraz, pokazują jak ważną i ofiarną pełnicie dla nas służbę.

Poświęcacie swoje życie, zdrowie. Zawsze w gotowości do niesienia pomocy. Jesteście wzorem ofiarności i poczucia misji zawodu, który wykonujecie z pasją i oddaniem.

Dziękujemy za każdą chwilę służby, którą przeznaczacie na ochronę naszego życia i bezpieczeństwa naszych domów. Życzymy Wam aby każdy powrót z akcji był bezpieczny
i kończył się szczęśliwie!

Dzisiaj w tak trudnych okolicznościach dla nas wszystkich, po kolejnym trudnym sprawdzianie dla naszej solidarności, pozwólcie, że będziemy bić brawa dla Was w imieniu wszystkich mieszkańców! Dziękujemy! 

 

2020/05/03, Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 maja to niezwykłe wydarzenie na kartach polskiej historii. Świadczy o wielkiej mądrości i patriotyzmie naszych przodków.

Druga na świecie konstytucja dawała przykład innym, jak normować ustrój państwowy i budować ład. Regulowała prawa i obowiązki obywateli. To wielki dorobek naszego kraju i niezaprzeczalny powód do dumy.

Na grafice widzimy obraz mistrza Jana Matejki. Z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana zmierzają posłowie wraz z królem w celu zaprzysiężenia tekstu konstytucji. Wielki pochód ludzi wypełnia ulice Warszawy. Już niebawem cała Europa usłyszy o tym, czego dokonali Polacy.

 

2020/05/02, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Flaga RP jest z nami we wszystkich ważnych chwilach dla naszej społeczności. Podczas uroczystych wydarzeń, zawodów sportowych, odświętnych gali.

Jest z nami w chwilach zadumy, radości, wzruszeń. Uczcimy wspólnie to wyjątkowe święto. Zawieśmy biało-czerwone flagi.

 

2020/05/03, Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w gminie Gryfino

Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w gminie Gryfino. Niedziela, 3 maja: Wełtyń, Gardno, Krajnik, Pniewo, Żórawie, Żórawki.

 • W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej w czasie dezynfekcji i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

2020/04/30, Czwartek i piątek: dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w gminie Gryfino

Harmonogram:

 • Czwartek 29 kwietnia, od godz. 18.00: Radziszewo, Chlebowo, Stare Brynki, Nowe Brynki, Czepino.
 • Piątek 1 maja, od godz. 18.00: Żabnica, Dębce, Daleszewo, Gryfino ul. Pomorska.
 
W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 
Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej w czasie dezynfekcji i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
 
#Gryfino #trzymajdystans
 
 

2020/04/27, Zielona polityka Gminy Gryfino

Blisko 4700 roślin zostanie nasadzonych w Gryfinie w latach 2018-2021. To efekt prowadzonej przez Gminę Gryfino polityki zazieleniania miasta.

Na obszarze prowadzonych obecnie inwestycji – zintegrowanego centrum przesiadkowego i nowej hali sportowej – nasadzone będą 84 drzewa, 943 krzewy i 2250 kwiatów.

Nowy pas zieleni pojawi się na ul. 1 Maja naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy. Odgraniczy tutejszy parking od jezdni.

Obecne działania to kolejny etap poszerzania zbioru roślinności miejskiej. W 2018 r. odbyła się bowiem rewitalizacja obszarów zielonych: Parku Miejskiego, Górki Miłości i Opolanki. W jej ramach przybyło 102 nowych drzew, 1208 krzewów i 90 bylin.

Nasadza się różnorodne i barwne gatunki roślin. Poprawiają one estetykę miasta. Część z nich jest bardziej odporna na niekorzystne warunki miejskie.

Działania Gminy Gryfino podyktowane są obecnymi zachodzącymi zmianami klimatycznymi. – Wyzwaniem najbliższych lat będzie susza – mówi zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Tomasz Miler. – Nasadzenia są potrzebne, bo przeciwdziałają zjawisku "miejskiej wyspy ciepła". Drzewa poprzez zacienianie obniżają temperaturę w mieście. A wszystkie nowe rośliny wpływają na funkcjonowanie miejskiego ekosystemu – np. na liczbę owadów i ptaków. Zmieniamy także harmonogram koszenia traw w mieście i na terenach podmiejskich.

W planach jest zielona rewitalizacja kolejnych obszarów miasta. Gmina Gryfino stara się obecnie pozyskać zewnętrzne środki na stworzenie nowych eko-przestrzeni, w tym takich, które uwzględniają kwestię retencji i magazynowania wody.

Lista załączników:

Nowa zieleń w Gryfinie - zintegrowane centrum przedsiadkowe

Nowa zieleń w Gryfinie - hala sportowa

 

2020/04/28, Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w gryfińskich sołectwach

W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Harmonogram - piątek 1 maja:

 • od godz. 10.00: Radziszewo, Chlebowo, Stare Brynki, Nowe Brynki, Czepino.
 • od godz. 18.00: Radziszewo, Chlebowo, Stare Brynki, Nowe Brynki, Czepino.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej w czasie dezynfekcji i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

2020/04/27, Powstaje zintegrowane centrum przesiadkowe
Rozpoczął się drugi etap budowy gryfińskiego zintegrowanego centrum przesiadkowego. Centrum to wchodzi w skład powstającej Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej. Połączy ona ze sobą w miasta aglomeracji szczecińskiej. Podróżowanie między nimi stanie się szybsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne.

Ideą centrum przesiadkowego jest ułatwienie podróżnym przesiadanie się na rozmaite środki transportu w jak najbliższym sąsiedztwie.

W zeszłym roku zrealizowano I etap inwestycji – przebudowę odcinka ul. Kolejowej, tworząc przy niej parking tzw. „park & ride”. Podróżni przesiadając się na pociąg, mogą tu zaparkować swoje samochody.

Obecny II etap inwestycji przy ulicach 1 Maja i Sprzymierzonych obejmuje: budowę nowego dworca autobusowego i postoju dla taksówek, przebudowę przejścia podziemnego, nową nawierzchnię ulic i chodników, instalację małej architektury miejskiej. Przy dworcu kolejowym powstanie wiata dla rowerów „bike & ride”. 

Pojawią się też nowe nasadzenia zieleni: blisko 40 drzew, ponad 650 krzewów i 2250 kwiatów. Nowością będzie nowy pas zieleni przy ul. 1 Maja, odgraniczający parking od jezdni.

Ostatnim etapem inwestycji będzie m.in. budowa windy dla pieszych od ul. Kolejowej do ul. 9 Maja. Ułatwi to znacząco przemieszczanie się osobom starszym, niepełnosprawnym i z wózkami dziecięcymi.
Ile kosztuje cała inwestycja? 10 802 947,46 zł. Gmina pozyskała na ten cel 8 037 416,42 zł ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Nowe centrum przesiadkowego znacząco zmieni krajobraz centrum Gryfina. Będzie estetycznie i nowocześnie, a podróżowanie stanie się przyjemniejsze.

Poszczególne etapy prac przyniosą czasowe utrudnienia w ruchu. Obsługa pasażerów autobusów już teraz odbywa się na ulicy Kolejowej. Prosimy o śledzenie komunikatów, które będą pojawiać się na bieżąco na stronach internetowych Gminy oraz Powiatu. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość!  


Załącznik:

 

2020/04/24, Komunikat w sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z komunikatem dotyczącym nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn: "Staramy się zminimalizować ryzyko, które jest zagrożeniem dla całej naszej społeczności. Staramy się zabezpieczyć przyszłość Gminy Gryfino i jej Mieszkańców. Na co dzień odczuwam Państwa wsparcie, jestem z tego dumny. Dlatego wszystkim pracownikom jednostek gminnych i Mieszkańcom Gryfina dziękuję za udzielane nam wsparcie."

 

 

2020/04/24, XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Początek sesji o godz. 10:00.

Porządek obrad

 

2020/04/22, Informacja dotycząca zakupu biletów miesięcznych PKS w Gryfinie

Informacja dotycząca zakupu biletów miesięcznych PKS w Gryfinie.

W celu zakupu biletów miesięcznych zostanie uruchomiona kasa biletowa w Gryfinie:

dn.29.04.2020 r. /środa/ w godz.14:00 - 16:00
dn.30.04.2020 r. /czwartek/ w godz.14:00 - 16:00
dn.04.05.2020 r. /poniedziałek/ w godz.14:00 - 16:00
dn.05.05.2020 r. /wtorek/ w godz.14:00 - 16:00

 

2020/04/21, Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej: środa 22 kwietnia, Górny Taras, Gryfino

W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych.

Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W środę 22 kwietnia przeprowadzona zostanie kolejna dezynfekcja. Tym razem na Górnym Tarasie w Gryfinie. Rozpocznie się o godz. 19:30.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Odpowiedni dystans zapewni sprawne wykonanie dezynfekcji.

Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

2020/04/23, XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie - brak quorum

Ze względu na brak wymaganego quorum XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie nie odbyła się. Przewodniczący ustalił termin kolejnej sesji na 30.04 na godz.10.00.

 

 

2020/04/20, Pomoc prawna dla mieszkańców gminy w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 Drodzy Mieszkańcy! Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uruchomił bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców.Pomoc obejmuje udzielanie porad i konsultacji prawnych (opinii prawnych i odpowiedzi na problemy mieszkańców gminy wywołanych epidemią koronawirusa).

W jaki sposób skorzystać z pomocy prawnej?

Pytania i wnioski o udzielenie opinii prawnych należy kierować do adwokat Magdaleny Jatczak pod numer telefonu: 513 913 477 lub na adres e-mail: jatczak.magda@gmail.com.

Pomoc prawna będzie świadczona w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00 do 17.00.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

 

2020/04/20, Pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Drodzy Mieszkańcy! Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uruchomił bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców. Pomoc obejmuje udzielanie porad i konsultacji psychologicznych (wynikających z obecnej sytuacji).

W jaki sposób można skorzystać z pomocy psychologicznej?

Bezpłatne wsparcie psychologiczne udzielane jest pod numerem telefonu: 73 12 12 112.

Dyżury psychologów odbywać się będą w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00 do 17.00.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

 

2020/04/19, Pierwsze maseczki trafiają w Państwa ręce!

Od 16 kwietnia każdy z nas musi zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych. Pierwsze maseczki trafiają w Państwa ręce!

Do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Gryfino dostarczone zostaną maseczki niemedyczne ochronne wielorazowego użytku. W ich tworzenie zaangażowane są różne środowiska oraz wolontariusze reprezentujący instytucje, placówki edukacyjne, stowarzyszenia.

Na apel odpowiedziało mnóstwo naszych mieszkańców, okazując ogromne zaangażowanie oraz chęć pomocy. W urzędzie, mieszkaniach wolontariuszy, świetlicach, instytucjach ruszył cały proces tworzenia i logistyki, aby w sposób bezpieczny maseczki mogły trafić w Państwa ręce.

Wolontariusze kroją materiały, gumki, tasiemki, szyją, rwą nitki, piorą i prasują gotowe maseczki. Wszystko po to, aby maseczki systematycznie trafiały do skrzynek pocztowych oraz bezpośrednio do Państwa rąk. Każdy z przygotowanych pakietów zawiera również informację dotyczącą bezpiecznego użytkowania.

W akcję dostarczania pakietów zaangażowani są sołtysi, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wolontariusze.

Pamiętajmy o dezynfekcji naszych maseczek. Należy je regularnie prać w minimum 60 stopniach przez 40 minut oraz prasować przed kolejnym użyciem.

Bardzo ważne jest bezpieczne zakładanie maseczki

 • Używajmy zawsze nowej lub zdezynfekowanej maseczki.

 • Przed zakładaniem dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.

 • Przyłóż ją do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż tak, by dobrze przywierała bez szczelin pomiędzy twarzą a maską.

 • Zwiąż sznurki lub nałóż gumki na uszy.

 • Pamiętajmy aby nie dotykać maseczki w trakcie jej noszenia.

 • Jeśli taka sytuacja się zdarzy, dokładnie umyjmy lub zdezynfekujmy ręce.

 • Zawsze wymieniajmy maseczkę na nową, kiedy stanie się wilgotna.

Równie ważne jest poprawne zdejmowanie maseczki

 • Nie dotykając przedniej części należy chwycić ją za wiązanie z tyłu i rozwiązać (jeśli jest zaczepiana na uszy, to należy zdejmować każde łączenie).

 • Przy ściąganiu unikajmy dotykania zewnętrznej części.

 • Umieśćmy maseczkę w przygotowanym woreczku aby móc ją wyprać w domu.

 • Umyjmy i zdezynfekujmy ręce.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa. Przestrzegajmy wszystkich zasad higieny. Myjmy często ręce. Wychodźmy z domu tylko wtedy, gdy to konieczne, a jeśli już to robimy – zachowajmy odpowiedni odstęp od innych ludzi.

#zostańwdomu

 

2020/04/23, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

2020/04/15, Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej

W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W czwartek 16 kwietnia dezynfekcja przeprowadzona zostanie w staromiejskiej części Gryfina. Rozpocznie się o godz. 20:00.

W piątek 17 kwietnia dezynfekcja odbędzie się za pomocą ciężkiego sprzętu wzdłuż długich ciągów komunikacyjnych. Rozpocznie się o godz. 22:00. Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej i zachowanie bezpiecznej odległości od wykonujących czynności odkażające strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Odpowiedni dystans zapewni sprawne wykonanie dezynfekcji.

 

2020/04/15, Nowe tymczasowe miejsce funkcjonowania dworca autobusowego

Uwaga Mieszkańcy i Podróżni! Od środy 22 kwietnia dworzec autobusowy funkcjonować będzie na ul. Kolejowej. Przystanki zlokalizowane zostaną na jej wyremontowanym odcinku, w sąsiedztwie garaży.

Odcinek ul. Kolejowej między ulicami 9 Maja i Armii Krajowej będzie tymczasowo zamknięty dla ruchu innych pojazdów - za wyjątkiem dojazdu do garaży. Zmiana wynika z uruchomienia kolejnego etapu przebudowy ulic 1 Maja i Sprzymierzonych. Rozpoczęły się prace przy dworcu kolejowym.

W jego otoczeniu powstanie wygodne i bezpieczne centrum przesiadkowe. Inwestycję realizuje Gmina Gryfino.

 

 

 

 

 

2020/04/10, Koronawirus – sytuacja w Gminie Gryfino

Mija blisko miesiąc od dnia, w którym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego określił po raz pierwszy zasady funkcjonowania Gminy w obliczu zagrożenia koronawirusem.

Skutki epidemii dotknęły nas już w sposób bezpośredni. Obecny stan jest sytuacją nową dla nas wszystkich. Działania jemu zapobiegające to w znacznej mierze przedsięwzięcia dotąd nie praktykowane. Dziękujemy za Państwa wsparcie i wyrozumiałość.

Oto działania podjęte i planowane przez Gminę Gryfino:


Dezynfekcja miejsc publicznych

Podczas pierwszego etapu dezynfekcji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odkażało przystanki autobusowe i małą architekturę miejską. Drugi etap realizowany jest przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego miasta i sołectw, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego wydanymi samorządom w dniu 2 kwietnia 2020 r. Stosowany w odkażaniu środek dezynfekujący jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Przed dezynfekcją emitowane są komunikaty z przemieszczającego się po mieście pojazdu.  Prosimy o pozostanie w domach lub zachowanie odpowiedniego dystansu od wykonujących odkażanie strażaków.


Zaplecze materiałowe

Gmina stale powiększa zasoby materiałów ochronnych i sanitarnych, m.in. maseczek, rękawic, płynów dezynfekujących. W tej chwili przede wszystkim dla służb miejskich, docelowo – do redystrybucji wśród mieszkańców. Jak wiemy są spore trudności ze zdobyciem tych materiałów na rynku, gmina czyni jednak na różne sposoby starania o zwiększenie zasobów. Np. dzięki wsparciu Zespołu Elektrowni Dolna Odra otrzymaliśmy 1000 l wody zdemineralizowanej na potrzeby działań dezynfekujących.


Dzień dobry! Pomagam – akcja pomocy w zakupach

Ruszyła akcja pomocy w zakupach zainicjowana przez gryfińskich wolontariuszy. Gmina Gryfino pełni w niej rolę koordynatora, wyposaża wolontariuszy w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz prowadzi działania informacyjne.

„Dzień dobry! Pomagam” to inicjatywa adresowana do osób, które wymagają pomocy w zakupie produktów niezbędnych do życia. Pomoc przeznaczona jest dla osób starszych 65+ oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo jednoosobowe:

- pomoc polega na zakupie przez wolontariusza podstawowych produktów spożywczych, środków higienicznych, środków czystości – do kwoty 100 zł - oraz leków,

- zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 500 471 087 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,

- osoby objęte pomocą mogą z niej skorzystać maksymalnie 2 razy w tygodniu,

- podczas rozmowy telefonicznej należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, lista zakupów,

- koordynator przyjmujący zgłoszenie nadaje indywidualny numer zamówienia oraz udziela informacji o sposobie realizacji zamówienia,

- wolontariusz, który robi zakupy, rozlicza się na podstawie paragonu.

To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo w tak trudnym dla wszystkich momencie w wolontariat zaangażowały się osoby reprezentujący różnorodne lokalne środowiska, opcje polityczne i zawody.


Dzień Dobry! Pomagam – maseczki dla mieszkańców

Gmina Gryfino, tak jak i inne lokalne inicjatywy, również włączy się w społeczną akcję szycia maseczek wielorazowego użytku. To kolejna odsłona akcji „Dzień Dobry! Pomagam”.

Gmina odpowiadać będzie za koordynację akcji, logistykę i zakup certyfikowanych materiałów do szycia. Maseczki szyć będzie ok. 50 osobowe grono wolontariuszy. Docelowo planujemy przekazanie maseczek wszystkim mieszkańcom gminy.


Dzień Dobry! Pomagam – śniadanie dla samotnych

Wielkanocną edycją akcji będzie stworzenie i dostarczenie paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących. Z inicjatywą wyszedł Pan Paweł Łopata, właściciel Restauracji Rodzinnej, który zadeklarował gotowość przygotowania paczek i współudział darczyńców: SOT Szczecin, Piekarnia Kruszynka, Jacek Przetak, Dariusz Wala, Makro Cash & Carry, ELTE Kołbacz oraz osób pragnących zachować anonimowość.

Gmina wesprze działanie zasobami żywnościowymi znajdującymi się w posiadaniu placówek przedszkolnych i szkolnych, które z racji na kwarantannę społeczną nie wytwarzają posiłków dla uczniów.

Do rozdysponowania paczek na terenie gminy i sołectw gotowa jest grupa ok. 50 wolontariuszy.

Warto zaznaczyć, że niezależnie od powyższej akcji, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie stale udziela wsparcia żywnościowego osobom objętym kwarantanną, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Żywność dostarczają druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.


Pomoc dla przedsiębiorców

Burmistrz Mieczysław Sawaryn po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami wprowadził 8 kwietnia zarządzenie o szczególnej formie pomocy społeczności lokalnej, która polega na obniżeniu miesięcznej stawki czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych oraz na gruntach stanowiących własność Gminy Gryfino.

Obniżenie stawki może nastąpić na pisemny wniosek najemcy lub dzierżawcy i wynosi 50% lub 90% w zależności od charakteru ograniczenia działalności. Obowiązywać będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.gryfino.pl/chapter_110146.asp?soid=D800256CA6E947D3964C14CF11A30854

Szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielanego przedsiębiorcom i pracownikom w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Żłobek Miejski

Od 1 kwietnia 2020 r. jest możliwość zawieszenia umowy o świadczenie usług opiekuńczych w Żłobku Miejskim w Gryfinie, do czasu ustania przesłanki uniemożliwiającej realizację umowy, wynikającej ze stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W tym celu należy pobrać ze strony internetowej Żłobka Miejskiego w Gryfinie druki porozumienia i aneksu do umowy o świadczenie usług opiekuńczych, a wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych druki przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres żłobka.


Tablety dla nauczycieli

Gmina złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o doposażenie gryfińskich szkół w 100 tabletów do e-learningu. Pierwszy raz mamy do czynienia ze zdalną edukacją prowadzoną na tak szeroką skalę. Wiemy, że obecny proces nauczania jest ogromnym wyzwaniem. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszym nauczycielom i rodzicom za kontynuowanie w tak trudnych warunkach edukacji naszych dzieci i młodzieży.


Pomoc prawna i psychologiczna

Wkrótce uruchomiona zostanie telefoniczna pomoc prawna i psychologiczna kierowana do mieszkańców, którzy w stanie epidemii mierzą się z wyzwaniami natury prawnej lub oczekują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.


Zamknięcie obiektów rekreacyjnych

Mimo obowiązującej kwarantanny społecznej, na terenie naszej gminy miały miejsce przypadki przebywania większej ilości osób na obiektach rekreacyjnych. W związku z tym Gmina Gryfino przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych oznakowała wszystkie informacją z prośbą o niekorzystanie z nich do odwołania.

Należy pamiętać, że obecnie obowiązuje także odgórny zakaz korzystania z takich obiektów, którego złamanie grozi mandatem w wysokości 5 tys. zł.


Aktywność on-line

Mimo tak trudnej sytuacji i ze sporymi ograniczeniami nasze życie społeczne toczy się dalej. Pomagają w tym placówki gminne, które przeniosły swoje aktywności w przestrzeń internetową. Komunikację online oferują gryfińskie przedszkola. Gryfiński Dom Kultury serwuje szereg materiałów zachęcających do aktywności kulturalnej i artystycznej w domach. Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie ogłosiło konkurs dla najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z ich działaniami!


Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Gryfino, instytucjom i przedsiębiorstwom, które w czasie epidemii podejmują konkretne działania na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. To czas próby, kiedy hasła przekuwane są w czyn. Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności i solidarności stosują się do ogłaszanych zaleceń i nakazów, a przy tym są sobie życzliwe.

 

2020/04/08, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 kwietnia w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino

Zarządzenie wprowadza szczególną formę pomocy społeczności lokalnej, polegającej na wprowadzeniu obniżenia miesięcznej stawki czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach użytkowych oraz na gruntach stanowiących własność Gminy Gryfino, których działalność została czasowo ograniczona w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obniżenie stawki obowiązywać będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

Treść zarządzenia wraz ze wzorem wniosku do pobrania poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.gryfino.pl/chapter_110146.asp?soid=D800256CA6E947D3964C14CF11A30854

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Załącznik do zarządzenia - do pobrania

 

2020/04/07, Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ulg dla przedsiębiorców w związku z wystąpieniem epidemii

Szanowni Państwo! Nasza Ojczyzna, w tym gmina Gryfino, z uwagi na epidemię koronawirusa, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem chorobowym oraz radykalnie pogarszającym się stanem gospodarki. Materializują się zagrożenia spadku dochodów gospodarstw domowych, przedsiębiorców oraz finansów gminnych. Tak jak w przypadku wielu naszych rodaków, również i gmina Gryfino poniesie dotkliwe straty finansowe.

Rząd Polski przygotował wiele przepisów, z których można skorzystać. Przepisy te są zaadresowane do przedsiębiorców, a także do pracowników. Niestety na tym etapie samorząd terytorialny nie jest ujęty w możliwości skorzystania z ulg.

Obecnie na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) skorzystać można z ulg, zwolnień i dofinansowań udzielanych między innymi przez urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ustawa ta dopuszcza złożenie do Burmistrza Miasta i Gminy wniosków w sprawie o odstąpienie od dochodzenia należności, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie spłaty zobowiązań z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Oprócz rozwiązań przewidzianych w tej ustawie, Ordynacja podatkowa oraz Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 roku dają możliwość złożenia wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie udzielenia ulg z tytułu podatków, opłat oraz należności cywilnoprawnych.

Każdorazowo indywidualny wniosek podmiotu ubiegającego się o ulgę powinien zawierać: określenie rodzaju wnioskowanej ulgi, wskazanie okoliczności przemawiających za wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, wymagane informacje o pomocy publicznej (gdy o wsparcie ubiega się przedsiębiorca).

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino będzie stosował odpowiednie ulgi w przypadku, gdy składający wniosek udokumentuje radykalne pogorszenie się sytuacji gospodarczej lub życiowej.

Jednocześnie wskazuję, że nie ma możliwości prawnych do zastosowania ulg wybranym grupom przedsiębiorców czy mieszkańców.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielanego przedsiębiorcom i pracownikom w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

2020/04/07, Termomodernizacji szkół podstawowych

Nie wszystko widać z dołu, pokażemy więc Państwu, jak to wygląda z nieco wyższej perspektywy.

W Gminie Gryfino trwa proces termomodernizacji szkół podstawowych. Jego celem jest obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia prądu.

Niedawno zakończyła się inwestycja przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 3. W jej ramach wykonano:

- instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły,

- wentylację mechaniczną auli i sali gimnastycznej,

- modernizację podłogi w sali gimnastycznej,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie budynku wraz z nową kolorystyką,

celem poprawienia jego stanu technicznego oraz walorów estetycznych.

Ile inwestycja kosztowała? Blisko 4,8 mln zł. W tej kwocie zawiera się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 3,2 mln zł.

 

2020/04/02, Wspieramy osoby z autyzmem

Funkcjonowanie naszej gminy podporządkowane zostało w dużej mierze aktualnej sytuacji związanej z epidemią #Covid19, co było też przedmiotem dzisiejszego roboczego spotkania Burmistrza Miasta i Gminy #Gryfino Mieczysława Sawaryna ze swoimi zastępcami.

Nie zapominamy jednak o innych ważnych sprawach. 2 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu. W ramach akcji #polskananiebiesko burmistrz i zastępcy założyli dziś niebieskie koszule. Jest to symboliczny wyraz solidarności z osobami autystycznymi, ich rodzinami i opiekunami.

Gmina Gryfino pośród wielu działań wspierających osoby potrzebujące i niepełnosprawne, posiada także rozwiązania ułatwiające życie osób z autyzmem: 

 • prowadzi dwie jednostki, które są przygotowane do sprawowania opieki nad pełnoletnimi autystami - Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Senior +,
 • współpracuje z organizacjami, które w zakresie swojej działalności oferują m.in. warsztaty terapii zajęciowej dla autystów - są to Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most",
 • do przyjmowania najmłodszych dzieci z autyzmem przystosowany jest Żłobek Miejski,
 • do opieki i edukacji dzieci autystycznych przygotowane są gminne przedszkola - w szczególności zaś Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi, które posiada salę do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,
 • również nasze szkoły realizują otwartą politykę wobec autystów, w tym Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi oraz Szkoła Podstawowa nr 3, w której niedawno oddano do użytku profesjonalną salę do zajęć z integracji sensorycznej.

Bądźmy wrażliwi i otwarci na osoby z autyzmem! Nasza empatia i zrozumienie dla nich dają im siłę w mierzeniu się z wyzwaniami codzienności.

 

 

2020/04/06, Pomoc dla Fundacji Centaurus

Fundacja Centaurus ze Szczedrzykowic, prowadząca największy w Europie azyl dla koni (na co dzień opiekę dostaje 500 koni i prawie 300 innymi zwierząt), po 15 latach działalności stanęła na krawędzi, przez epidemię koronawirusa. Jeśli zostanie nałożona kwarantanna na kogokolwiek na folwarku, nikt nie wjedzie z dostawami. Ani owsa, ani siana, ani niczego.

Zwierzęta, które zachorują, nie otrzymają pomocy. Dostawy za moment przestaną przyjeżdżać, bo firmy, które finansowały przez lata stałe, codziennie utrzymanie zwierząt zwyczajnie się wycofują. W wyniku epidemii albo już zbankrutowały, albo ograniczają wydatki. O całej tej sprawie można szczegółowo poczytać na stronie https://centaurus.org.pl/dla-zwierzat/#historia. Dlatego właściele zwracają się z wielką prośbą o pomoc, przede wszystkim o otrzymanie darowizny w postaci karmy (siano, zboże itp.). Dowódca 14 Zzachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zadeklarował, że jeżeli takowy darczyńca się znajdzie wystawi transport, który bezpłatnie zawiezie karmę dla ratowania zwierzaków w Fundacji. 

Zainteresowani tematem proszeni są o kontakt z koordynatorem Grupy Łącznikowej Wsparcia Społecznego w 14ZBOT na powiat gryfiński szer. Sebastianem Rożko (mail: sebroz@onet.pl). 

 

 

2020/04/02, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Celem inicjatywy ustanowionej przez ONZ jest zwrócenie uwagi na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań.

Pocieszający jest fakt, że w Polsce wiedza o autyzmie oraz akceptacja i zrozumienie dla autystów wzrastają.

Także Gmina #Gryfino posiada szereg rozwiązań wspierających funkcjonowanie osób z autyzmem w naszej lokalnej społeczności - o czym już wkrótce w kolejnym poście.


 

2020/04/01, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat w przedszkolach, szkołach i Żłobku Miejskim działających na terenie Miasta i Gminy Gryfino
1. Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w przedszkolach, w czasie nieobecności wychowanków, nie będą pobierane opłaty za wyżywienie i za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze.

2. We wszystkich szkołach w okresie nieobecności uczniów nie będą pobierane opłaty za wyżywienie.

3. Opłata stała za miesiąc marzec 2020 r. w Żłobku Miejskim w Gryfinie będzie naliczana zgodnie z uchwałą Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie oraz uchwałą Nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino, tj.:
a) opłata stała za każdy dzień nieobecności w żłobku będzie obniżona o 1 zł, co wynika z wyżej wymienionych uchwał.
b) oplata żywieniowa za czas nieobecności dziecka w żłobku nie będzie naliczana.

4. Od 1 kwietnia 2020 r. jest możliwość zawieszenia umowy o świadczenie usług opiekuńczych w Żłobku Miejskim w Gryfinie, do czasu ustania przesłanki uniemożliwiającej realizację umowy, wynikającej ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. W tym celu należy:
a) pobrać ze strony internetowej Żłobka Miejskiego w Gryfinie lub strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie druki Porozumienia i Aneksu do Umowy o świadczenie usług opiekuńczych,
b) wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych druki przesłać w formie skanów na adres poczty elektronicznej Żłobka Miejskiego w Gryfinie zlobek@gryfino.pl lub pocztą na adres: Żłobek Miejski w Gryfinie, ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
Lista załączników:
Aneks.doc [30208 bajtów]
Aneks.pdf [19430 bajtów]
Porozumienie.doc [30208 bajtów]
Porozumienie.pdf [19694 bajtów]
 

2020/03/31, Oczyszczanie i dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej

  Dziś i w najbliższych dniach na ulicach Gryfina zobaczymy pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, którzy oczyszczają oraz dezynfekują miejsca użyteczności publicznej. 

 

2020/03/26, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zagrożeń finansowych dla Gminy Gryfino w związku z wystąpieniem epidemii

Szanowni Mieszkańcy! Dziś przedstawiłem Radzie Miejskiej analizę najważniejszych zagrożeń finansowych dla Gminy Gryfino, związanych z wystąpieniem epidemii. Sześć najbardziej istotnych czynników daje kwotę przekraczającą trzy miliony złotych.

Co ważne, przedstawione niżej informacje, trzeba traktować jako prognozę. Założyliśmy, że stan nadzwyczajny potrwa do 30 kwietnia i tak dokonywaliśmy obliczeń. Z biegiem dni, gdy będą pojawiały się kolejne informacje, będziemy je precyzować.Trzeba mieć na uwadze, że kwoty te znacznie się zwiększą, jeżeli przestój gospodarczy potrwa dłużej. Analiza nie bierze pod uwagę innych poważnych ryzyk, które mogą się zmaterializować (np. przejście na odbiór wyłącznie odpadów zmieszanych, roszczenia ze strony firm wykonujących usługi na rzecz gminy itd.).

1. Zamknięcie Centrum Wodnego Laguna – szacunek 1,2 miliona złotych. Założenie: całkowity brak wpływów ze sprzedaży biletów do końca kwietnia oraz obniżona o 50% frekwencja w okresie maj-lipiec.

2. Brak realizacji sprzedaży nieruchomości - 1,128 miliona złotych. To wartość nieruchomości, których przetargi są i będą musiały być odwołane. Jeżeli sytuacja pozwoli będą one ogłoszone ponownie, w drugiej połowie bieżącego roku. Należy jednak liczyć się ze zmniejszonym popytem, zwłaszcza przy większej podaży w jednym okresie. Istnieje również ryzyko, iż część środków ze sprzedaży nieruchomości, może wpłynąć na konto gminy dopiero w kolejnym roku.

3. Zmniejszone wpływy z podatku PIT – 800 tysięcy złotych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej będzie miało niebagatelny wpływ na wpływy z tytułu podatku PIT. Zagrożenie zostało oszacowane na 20% wpływów w analizowanym okresie.

4. Zmniejszone wpływy z podatku CIT– 150 tysięcy złotych. O wiele większe konsekwencje mogą dotknąć wpływy z udziału w podatku CIT, czyli płaconego od zysków przedsiębiorstw. Tutaj przyjęto obniżenie się wpływów o 50% w analizowanym okresie.

5. Zwiększona ilość odpadów komunalnych – 72 tysiące złotych.

6. Brak wpływów z tytułu opłaty za przedszkola – 46 tysięcy złotych.

Suma pozycji 1-6 to kwota 3,396 miliona złotych.

Informuję również, że uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 125 tysięcy złotych. Do tej pory zrealizowane wydatki to kwota niecałych 30 tysięcy złotych. Wśród wydatków największą kwotę stanowił zakup masek ochronnych oraz żelu antybakteryjnego – kwota 15,3 tysiąca złotych. Zakupione zostały również rękawice, mydło, płyny do dezynfekcji, materiały ochronne oraz usługa druku plakatów informacyjnych. Kolejne zamówienia są na etapie realizacji.

Jest to pierwsza analiza, na tym etapie wielu zagrożeń nie da się jeszcze przewidzieć, jednocześnie zapewniam, że kolejne informacje będą przekazywane wraz z nowymi okolicznościami.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

2020/03/26, Dzień dobry! Pomagam – w Gryfinie rusza akcja pomocy w zakupach

„Dzień dobry! Pomagam” to inicjatywa adresowana do osób, które wymagają pomocy w zakupie produktów niezbędnych do życia. W ten sposób gryfińscy wolontariusze oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie chcą wesprzeć potrzebujących w czasie epidemii koronawirusa.

Pomoc przeznaczona jest dla osób starszych 65+ oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo jednoosobowe.

To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo w tak trudnym dla wszystkich momencie w wolontariat zaangażowały się osoby reprezentujący różnorodne lokalne środowiska i zawody – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Mieczysław Sawaryn – Gmina Gryfino pełni w tym działaniu rolę koordynatora, wyposaża wolontariuszy w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz prowadzi działania informacyjne w tym zakresie.

 • Pomoc polega na zakupie przez wolontariusza podstawowych produktów spożywczych, środków higienicznych, środków czystości – do kwoty 100 zł - oraz leków,
 • Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 500 471 087od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,
 • Osoby objęte pomocą mogą z niej skorzystać maksymalnie 2 razy w tygodniu,
 • Podczas rozmowy telefonicznej należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, lista zakupów,
 • Koordynator przyjmujący zgłoszenie nadaje indywidualny numer zamówienia oraz udziela informacji o sposobie realizacji zamówienia,
 • Wolontariusz, który robi zakupy, rozlicza się na podstawie paragonu.

Jeśli znają Państwo osobę, której należy pomóc w takich zakupach – prosimy o poinformowanie jej o tej możliwości i podanie naszego numer telefonu 500 471 087 – apeluje burmistrz. Będziemy wdzięczni także za przestrzeganie wszelkich zalecanych higienicznych środków ostrożności podczas wizyty wolontariusza.

 

 Plakaty informacyjne o akcji „Dzień dobry! Pomagam” zawisną m.in. na klatkach budynków gryfińskich spółdzielni, na grzybkach miejskich oraz sołeckich tablicach ogłoszeń. Kampania informacyjna prowadzona będzie również w mediach społecznościowych.

 

2020/03/26, Informacja o zamknięciu ul. Niepodległości

 Od dnia 24.03. 2020 r. czasowo zamknięty zostanie odcinek ulicy Niepodległości na wysokości budowanej hali sportowej celem wykonania przyłączy wodociągowego, sanitarnego i deszczowego. W projekcie organizacji ruchu przewidziany został objazd. Termin wykonania robót do 03.04.2020r.

 

2020/03/26, Informacja o zawieszeniu działalności żłobków dziecięcych oraz klubów dziecięcych

 Na podstawie komunikatu Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zawieszona zostaje działalność żłobków dziecięcych oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26.03 do dnia 10.04 tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne.

 

2020/03/25, Koronawirus – sytuacja w Gminie Gryfino

Dziś mijają dwa tygodnie od dnia, w którym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego określił nowe zasady funkcjonowania Gminy w obliczu zagrożenia koronawirusem. 

Każdy dzień przynosił nowe zarządzenia i rozwiązania. Dzięki nim urząd i jednostki gminne mogą nadal realizować swoje zdania, zachowując zalecane środki ostrożności. 

Przedstawiamy najważniejsze działania podjęte przez Gminę Gryfino.

 

Pomoc osobom bezdomnym

Sytuację osób bezdomnych monitorują gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejska.

Przeprowadzono wywiady stanu zdrowia bezdomnych, dostarczono żywność, poinformowano o stanie zagrożenia, obowiązkach obywatelskich. Proces ma charakter stałej pomocy.

 

Reorganizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek gminnych

Biura urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy został zamknięte dla interesantów. Obsługa odbywa się przez internet i telefonicznie. 

Z urzędem skontaktować się można:

- drogą telefoniczną: Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 106 lub 156,
- pocztą elektroniczną: boi@gryfino.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

W sprawach wyjątkowo pilnych mieszkańcy gminy mogą otrzymać niezbędną pomoc poprzez specjalny punkty do bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem – w urzędzie taki punkt znajduje się w wejściu od strony ulicy Parkowej.

 

Zamknięcie żłobka, przedszkoli i szkół

Aktualną decyzją rządu stan ten będzie trwać do dn. 14 kwietnia.

 

Przedłużenie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli do dn. 27 marca

 

Realizacja nauki on-line

Gmina Gryfino jako organ prowadzący placówki edukacyjne, zachęcała je do poprowadzenia nauki on-line wcześniej niż zostało to zarządzone przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Zawieszenie działalności gminnych instytucji kultury, zamknięcie obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz ograniczenie działalności placówek społecznych

 

Ustalenie nowych zasad funkcjonowania komunikacji publicznej

Komunikacja autobusowa na terenie Gminy Gryfino wykonywana jest wg rozkładu jazdy obowiązującego w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych. Na bieżąco monitorowane jest obłożenie autobusów pasażerami (na ogół jest dużo niższe od zalecanego przez rząd poziomu – maks. 50% miejsc w pojeździe). Sygnały o przekraczaniu limitu można zgłaszać na adres e-mail gospodarka.komunalna@gryfino.pl jak i telefonicznie 091 416 20 11 wew. 215

 

Monitoring sytuacji osób objętych kwarantanną

Gmina Gryfino jest w tym zakresie w stałym kontakcie operacyjnym z Policją oraz Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

 

Zamówienie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gryfino niezbędnych środków ochrony osobistej

Są to: maseczki, rękawice, okulary ochronne i płyn do dezynfekcji rąk. Jednostki OSP zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są wyznaczone do realizacji działań związanych z koronawirusem.

 

W najbliższym czasie podjęte zostaną kolejne działania, m.in.: 

- zamknięcie gminnych placów zabaw i otwartych obiektów rekreacyjnych, 

- uruchomienie akcji pomocy w zakupach dla osób starszych i niepełnosprawnych pod hasłem „Dzień dobry! Pomagam”, skupiającej wolontariuszy gryfińskich środowisk pozarządowych.

 

Mimo tak trudnej sytuacji, Gmina Gryfino konsekwentnie realizuje zaplanowane inwestycje. Dzięki temu sytuacja uczestniczących w nich przedsiębiorców jest stabilna. Trwa budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. Rozpoczyna się przebudowa ul. 1 Maja i Sprzymierzonych. Wkrótce ruszy też transza dopłat dla mieszkańców gminy do zakupu ekologicznych systemów ogrzewania. 

 

2020/03/25, Informacja dotycząca obiektów rekreacyjnych

Mieszkańcy!

Spotykanie się w grupach nie sprzyja zapobieganiu epidemii koronawirusa. 

Mimo obowiązującej kwarantanny społecznej, miały miejsce przypadki przebywania większej ilości osób na niektórych obiektach rekreacyjnych.

Dlatego też Gmina Gryfinoe: zwraca się z prośbą, by do odwołania nie korzystać z placów zabaw, plenerowych siłowni, wiat turystycznych i innych obiektów wypoczynkowych.

Widoczna na grafice informacja pojawi się na wszystkich tego rodzaju obiektach w gminie. Prosimy o jej respektowanie - dla zdrowia naszej społeczności.

#zostańwdomu #trzymajdystans

 

2020/03/25, Pomoc osobom bezdomnym w Gminie Gryfino

Gmina Gryfino podejmuje szereg działań na rzecz osób bezdomnych. W możliwie szeroki sposób zabiega o ich bezpieczeństwo. Zasadniczym i podstawowym zdaniem jest zapewnienie im noclegu i wyżywienia.

Z terenu Gminy Gryfino, spośród osób bezdomnych, 12 zostało skierowanych i przebywa w schroniskach. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską stale monitoruje osoby, które pozostały na terenie gminy Gryfino, odmawiając pomocy w formie polegającej na umieszczeniu w schronisku. 

W zakresie profilaktyki zdrowotnej, pracownicy OPS oraz Straży Miejskiej systematycznie monitorują miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne. Podczas spotkań uzyskują one wszelkie niezbędne informacje na temat obecnego stanu zagrożenia, są także informowane o zaleceniach, obowiązkach obywatelskich, przedstawiane są także oferty pomocy żywnościowej i higienicznej. Ponadto został przeprowadzony wywiad obecnego stanu zdrowia osób bezdomnych i będzie systematycznie powtarzany. 

Aby zminimalizować konieczność przemieszczania się po gminie Gryfino, została dostarczona osobom bezdomnym żywność, a proces ten będzie kontynuowany Osoby bezdomne mają również możliwość pomocy w formie usługowej, mogą skorzystać z natrysku i odzieży po zgłoszeniu takiej potrzeby. 

Gmina Gryfino dochowuje wszelkiej staranności i w możliwie szeroki sposób zabiega o bezpieczeństwo osób bezdomnych, czyni także starania aby nie przemieszczały się po terenie gminy. Trzeba także zwrócić uwagę, że udzielana pomoc nie ma charakteru doraźnego, jest realizowana w każdym czasie i wobec każdej osoby bezdomnej.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Paweł Nikitiński

 

2020/03/25, Jak wyrobić dowód osobisty przez e-puap? Praktyczny poradnik

W związku z wprowadzonym stanem epidemii informujemy Państwa o możliwości załatwiania spraw urzędowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych przez Internet.

Załóż profil zaufany bez wychodzenia z domu.

Ułatwi to załatwienie wielu spraw w urzędzie. Jak to zrobić? Tutaj znajdą Państwo krótki instruktaż:

https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU

https://pz.gov.pl/dt/index,

Osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty mogą załatwić sprawy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – ePUAP: 

https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=2rsvhsv2772ia7aoh0q2

Jakie sprawy możemy załatwić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?

 • można zameldować się na pobyt stały lub czasowy,
 • można wymeldować się z pobytu stałego i czasowego,
 • można zgłosić emigrację stałą i czasową,
 • można uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
 • można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, https://www.youtube.com/watch?v=dGJWUFxUSSE
 • można zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • można uzyskać zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej.

Poprzez pocztę tradycyjną lub poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino od strony ulicy Parkowej można złożyć:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej.
 

2020/03/25, Informacja w sprawie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego

W związku z komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby, przedłuża się zawieszenie działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego:

- placówki wsparcia dziennego,

- centra integracji społecznej,

- kluby integracji społecznej,

- dzienne domy i kluby seniora,

- środowiskowe domy samopomocy,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Termin zawieszania działalności: 26.03 - 10.04. 

 

2020/03/24, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie transportu publicznego na terenie gminy Gryfino

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, w tym ograniczeniami w poruszaniu się, przekazuję informację dotyczącą korzystania z linii autobusowych, funkcjonujących na terenie gminy Gryfino oraz linii „1”. 

Bieżący monitoring liczby pasażerów w autobusach oraz informacje uzyskane od przewoźnika wskazują, iż liczba pasażerów korzystających z przewozów w ostatnich dniach znacznie zmalała, zapełnienie autobusów jest poniżej limitu, wskazanego przez rząd – czyli wykorzystania połowy miejsc siedzących. Liczba kursów, rozkłady jazdy będą obowiązywały w takim samym kształcie jak od 16 marca br.

Ustalono z przewoźnikiem, iż kierowcy będą na bieżąco monitorowali liczbę pasażerów, a sygnały o potrzebie zmian w rozkładzie jazdy będą przekazywane do organizatora. Takie sygnały można przekazywać zarówno pocztą elektroniczną: gospodarka.komunalna@gryfino.pl jak i telefonicznie: 091 416 20 11 wew. 215.

W przypadku linii „Z”, kursującej do strefy przemysłowej w Gardnie, liczba autobusów zostanie zwiększona do poziomu gwarantującego bezpieczeństwo zgodne z nowymi zasadami.

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2020/03/24, Komunikat w sprawie wykorzystywania metod i techniki kształcenia na odległość

Mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Minister Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 r. zasady realizacji zadań jednostek oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 493).

W rozporządzeniu tym określone są obowiązki szkoły polegające na dopasowaniu sposobów kształcenia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Minister zobowiązuje Dyrektorów szkół o poinformowaniu o tych sposobach rodziców i uczniów. Rodzice lub uczniowie maja też być na bieżąco informowani o postępach w nauce oraz ocenach.

Przy kształceniu na odległość nauczyciele mogą stosować wszystkie dostępne techniki i metody technologii informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe informacje co do konkretnych sposobów powinny zostać przekazane rodzicom i uczniom przez poszczególne szkoły. Informacje te będzie można odnaleźć także na stronach internetowych każdej ze szkół.

 

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

Gryfino, 24.03.2020

 

2020/03/19, #zostańwdomu!

  #zostańwdomu!

- Drodzy Mieszkańcy Gminy Gryfino! Apelujemy, by do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

- Nie gromadźmy się, wykonujmy zakupy pojedynczo, zachowujmy dystans, przełóżmy na dalszy termin spotkania towarzyskie, stosujmy się do podstawowych zaleceń higieny osobistej.

- Ograniczmy wyjścia naszych dzieci - młodzi chorują łagodniej, ale to głównie oni przenoszą wirusa na osoby z grup ryzyka: seniorów, przewlekle chorych czy kobiety w ciąży. 

- Dzięki dobrowolnie podejmowanej kwarantannie domowej ograniczamy ryzyko zarażenia się - a tym samym spłaszczamy falę zachorowań i nie zapychamy szpitali zakaźnych.

- Nie pozwólmy na to, by wydarzył się u nas tak tragiczny scenariusz, jaki ma miejsce obecnie we Włoszech czy Hiszpanii...

Bądźmy odpowiedzialni i solidarni!

#Gryfino #koronawirus

 

2020/03/20, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.46.2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego. Konsultacje będą trwały od dnia 20.03.2020 r. do dnia 20.04.2020 r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

 

2020/03/17, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie monitoringu sytuacji osób objętych kwarantanną
Informuję, że Gmina Gryfino podjęła się monitoringu sytuacji osób objętych kwarantanną i jest w tym zakresie w stałym kontakcie operacyjnym z Policją oraz Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Kwarantannie poddane są osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoby takie mają obowiązek przebywać w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno im wychodzić, nikomu też nie wolno do nich przychodzić. 
 
Gmina Gryfino razem z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną, na podstawie polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zobowiązane są do współpracy w zakresie zapewnienia żywności osobom objętym kwarantanną w sytuacji wymagającej takiego wsparcia.
 
Policja odpowiada za pozyskiwanie informacji o osobach objętych kwarantanną i kontrolę przestrzegania czasowej izolacji. W razie zaistnienia potrzeby, gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia niezbędną do przeżycia żywność, a Ochotnicza Straż Pożarna dostarcza ją na wskazane miejsce.
 
Kolejnym etapem wsparcia mieszkańców Gminy Gryfino będzie opracowanie systemu pomocy dobrosąsiedzkiej.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/19, Dyżury psychologów oraz innych specjalistów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie od 18 marca 2020 r. uruchamia codzienne dyżury psychologów i innych specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego.

Odczuwasz lęk, niepokój lub masz inne trudności natury emocjonalnej? Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Kontakt:

w godzinach 8:00 – 15:00 tel. 91 4162737
w godzinach 15:00 – 19:00 tel. 798640714 lub mailowo gryfino@pppgryfino.pl
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/03/14, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia biur Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych gminy dla interesantów
1. Informuję, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania, biura Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych gminy będą zamknięte dla interesantów. Oznacza to, że Urząd i jednostki nadal będą pracować, lecz interesanci będą obsługiwani przez internet i telefonicznie.  
 
2. W sprawach wyjątkowo pilnych interesant otrzyma niezbędną pomoc. W tym celu wydzielone zostaną specjalne punkty do bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem
 
W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie punkt do kontaktu z interesantem znajdować się będzie w siedzibie przy ulicy 1 Maja 16 w wejściu od strony ulicy Parkowej.  
 
3. W sposób szczególny będzie funkcjonował Urząd Stanu Cywilnego. Interesanci będą przyjmowani tylko w sprawach sporządzenia aktów urodzeń i zgonów. Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą się odbywały zgodnie z planem, przy ograniczeniu liczby uczestników do nowożeńców, świadków oraz najbliższych.
 
4. Najważniejsze numery telefonów oraz adresy elektroniczne wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pod którymi będzie można uzyskać wszelkie informacje w zakresie załatwianych przez Państwa spraw:
 
- informacja ogólna Urzędu:
Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 156 lub 106
e-mail: boi@gryfino.pl
 
- w sprawach bezpieczeństwa i porządku:
Straż Miejska, tel. 986 lub 91 416 81 60, 91 416 20 11 wew. 286
e-mail: strazmiejska@gryfino.pl 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 91 416 28 97, 91 416 20 11 wew. 333
e-mail: kryzys@gryfino.pl
 
- w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz meldunkami:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, tel.  91 416 20 11 wew. 201
e-mail: usc@gryfino.pl
 
- w sprawach podatków i opłat:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel.  91 416 20 11 wew. 219
e-mail: podatki@gryfino.pl
 
- w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych:
Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 91 416 20 11 wew. 215
e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl
 
- w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 91 416 20 11 wew. 401
e-mail: nieruchomosci@gryfino.pl
 
5. Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy jest również za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
 
Pozostałe numery telefonów oraz adresy elektroniczne komórek organizacyjnych Urzędu oraz dane kontaktowe jednostek organizacyjnych gminy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl
 
6. Płatności na rzecz gminy Gryfino można dokonać na rachunki bankowe podane Państwu w indywidualnych decyzjach podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860.
 
Inne zobowiązania stanowiące dochody Gminy Gryfino, należy wpłacać na  rachunek bankowy:
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.
 
7. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie od 16 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać w następujących strefach:
 
- strefa w siedzibie przy ul. Łużyckiej 12 - w wejściu C (w podwórku);
- strefa przy ul. Sprzymierzonych 8 - w głównym wejściu.
 
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 
 
- OPS przy ul. Łużyckiej 12, tel. 91 416 25 27 lub 91 416 25 08 
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, tel. 91 404 55 10
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Sprzymierzonych 8, tel. 91 416 93 50 
- adres e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl
 
8. Prezesom spółek gminnych zalecam wprowadzenie działań minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/11, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP w dniach 12-13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast wszystkie te jednostki będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki. 

Od 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły będą zamknięte. Od 12 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

W dniach 12-13 marca 2020 r. w Żłobku Miejskim będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki. Od 16 marca 2020 r. żłobek będzie zamknięty.

W związku z powyższym, rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób zdalny.

2. W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury od dnia 12 marca 2020 r.: 

1) zawiesza się do odwołania działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie i jej filii dla osób korzystających z ich usług;

2) zawiesza się do odwołania działalność Gryfińskiego Domu Kultury dla osób korzystających z jego usług: 

- zostają odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne, organizowane i współorganizowane przez placówkę, zajęcia zespołów i pracowni artystycznych, zawieszają działalność świetlice wiejskie, 

- zostają odwołane wszystkie zaplanowane seanse Kina Gryf - zwrot należności za zakupione bilety będzie odbywał się dwutorowo: w przypadku wejściówek zakupionych w Kinie Gryf, będzie można je zwracać w kasie, pieniądze za bilety nabyte on-line przez portal biletyna.pl zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.

3. Dzienny Dom Senior+ i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie od 12 marca 2020 r. do odwołania ograniczają działalność. W celu zachowania szczególnych środków ostrożności, zachęcam uczestników do pozostania w domach, a potencjalnych gości placówki do powstrzymania się od odwiedzin.

4. Centrum Wodne Laguna będzie zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

5. Od 16 marca 2020 r. zalecam zarządcom gminnych obiektów sportowych odwołanie zaplanowanych imprez sportowych w porozumieniu z ich organizatorami. 

W związku z rekomendacją Ministra Sportu i Turystyki zalecam ograniczenie zajęć treningowych.

6. W dniu 12 marca 2020 r. zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie gminy. 

7. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji i Centrum Usług Wspólnych ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej lub drogą elektroniczną.

8. Zachęcam do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

2020/03/13, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie funkcjonowania kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, została podjęta decyzja o zamknięciu kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.
 
Zapłaty  podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego można dokonać za pośrednictwem rachunku bankowego, którego indywidualny numer widnieje na Państwa decyzjach.
 
Inne zobowiązania stanowiące dochody Gminy Gryfino, należy wpłacać na rachunek bankowy:
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/13, Odwołanie kwalifikacji wojskowej
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej skrócono czas trwania kwalifikacji wojskowej do dnia 13 marca 2020 roku. 

Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.
 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Drodzy Mieszkańcy! Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie realizuje swoje zadania na bieżąco. Zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum. Zachęcam do skorzystania z obsługi telefonicznej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Poniżej przedstawiam najważniejsze numery telefonów oraz adresy elektroniczne wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pod którymi będzie można uzyskać wszelkie informacje w zakresie załatwianych przez Państwa spraw:
 
- informacja ogólna Urzędu:
Biuro Obsługi Interesantów – tel. 91 416 20 11, wewn. 156, 106 boi@gryfino.pl
 
- w sprawach bezpieczeństwa i porządku:  
Straż Miejska:  tel. 986 lub 91 416 81 60, 91 416 20 11 wewn. 286, strazmiejska@gryfino.pl
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 91 416 28 97 , 91 416 20 11 wewn. 333 kryzys@gryfino.pl
 
- w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodowymi osobistymi oraz meldunkami:  
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich tel. 91 416 20 11 wew. 204, usc@gryfino.pl
 
- w sprawach podatków i opłat: 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   91 416 20 11, wewn. 219  podatki@gryfino.pl
 
- w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych: 
Wydział Gospodarki Komunalnej tel.  91 416 20 11 wewn. 215, gospodarka.komunalna@gryfino.pl
 
- w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami: 
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami tel. 91 416 20 11 wewn. 401, nieruchomosci@gryfino.pl
 
Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy jest również za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu  tzw. podpisu  kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
 
Pozostałe numery telefonów oraz adresy elektroniczne komórek organizacyjnych Urzędu znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl
 
Płatności na rzecz gminy Gryfino można dokonać na rachunki bankowe  podane Państwu w indywidualnych decyzjach podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa można  dzwonić na bezpłatną infolinię Ministerstwa ZDROWIA 800 190 590 lub skorzystać ze strony internetowej www.gov.pl/koronawirus
 
Ponadto informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza na swojej stronie gis.gov.pl aktualne informacje o koronawirusie, komunikaty dla podróżujących, służb medycznych i instytucji. 
 
Dziękuję naszym mieszkańcom za dotychczasową postawę, pełną współpracę i zachowanie spokoju.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie Gminy Gryfino
W związku z podjęciem decyzji o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na skutek zagrożenia koronawirusem informuję, iż z dniem 16 marca 2020 r. komunikacja autobusowa na terenie Gminy Gryfino wykonywana będzie wg rozkładu jazdy obowiązującego w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych. Informuję również, iż Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., wykonujące przewozy autobusowe na rzecz Gminy Gryfino, zapewniło o codziennym dezynfekowaniu pojazdów w trakcie ich mycia.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa
1. Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-30-51) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl).
Przedsiębiorstwo zostało jednocześnie zobowiązane do:
1) natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
2) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury wodociągowej z powodu przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.) lub absencji pracowników Przedsiębiorstwa;
3) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury kanalizacyjnej; 
4) bieżącego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podejmowanych działaniach i ewentualnym wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości lub awarii w eksploatowanej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej. 
2. Informuję, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21) lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@tbsgryfino.pl).
Jednocześnie informuję, że począwszy od 18 marca 2020 r. wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych będą odbywały się w godzinach otwarcia Spółki, tylko w zakresie zatwierdzania sprawozdań za 2019 r. oraz planów gospodarczych. Uchwały dotyczące realizacji nowych i planowanych zadań będą podejmowane na kolejnych zebraniach, które będą zwoływane w terminach późniejszych.
Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane w terminie późniejszym.
3. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVI – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawieszam czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Dziennego Domu Senior + w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 
 
 
 

2020/03/12, Rusza ważna dla Gryfina inwestycja drogowa

Gmina Gryfino i Powiat Gryfiński podpisały dziś umowę z firmą Dankom, która dotyczy przebudowy ulic 1 Maja i Sprzymierzonych. To kolejny etap w procesie tworzenia Centrum Przesiadkowego Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej w Gryfinie. Roboty kosztują prawie 10 milionów złotych, rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu.

 
 
Budowa centrum przesiadkowego w Gryfinie rozpisana została na etapy, chroniąc tym samym miasto przed paraliżem komunikacyjnym. Pierwszy etap już się zakończył - była to przebudowa południowego odcinka ul. Kolejowej, wzdłuż której powstał parking dla osób przesiadających się na pociąg. Podpisana umowa, dotyczy drugiego z trzech etapów – zdecydowanie największego.
 
Inwestycja jest współfinansowana środkami UE, pozyskanymi przez Gminę Gryfino w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zakres prac obejmuje m.in. przebudowę terenu przed dworcem kolejowym (nowy dworzec autobusowy, przebudowa wyjścia z tunelu, nowy postój dla taksówek), nową nawierzchnię ulic i chodników ulic Sprzymierzonych oraz 1 Maja (do skrzyżowania z ulicą Parkową).
 
 
Dzięki realizacji tej inwestycji, możliwe było pozyskanie przez Powiat Gryfiński funduszy zewnętrznych UE i realizacja dalszej modernizacji ulicy 1 Maja, od skrzyżowania z ulicą Parkową, aż do nabrzeża (w ramach projektu, zwiększy się liczba miejsc parkingowych na tym odcinku). W ramach realizacji tego zdania przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, pojawią się nowe nasadzenia zieleni oraz mała architektura. Oprócz poprawy estetyki kluczowego elementu centrum miasta, poprawione mają być warunki korzystania z transportu publicznego, co zwiększyć ma liczbę jego użytkowników.
 
Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Gminę Gryfino oraz Powiat Gryfińskim. W jednym zleceniu opracowano dokumentację projektową, teraz dzięki wspólnemu postępowaniu przetargowemu uzyskano cenę niższą niż przewidywał kosztorys. Prace rozpoczną się w najbliższym tygodniu, w pierwszej kolejności dotyczyć będą ulicy Sprzymierzonych, na wysokości dworca kolejowego.
 
 
Poszczególne etapy prac przyniosą utrudnienia w ruchu, prosimy o śledzenie komunikatów, które będą pojawiać się na bieżąco na stronach internetowych Gminy oraz Powiatu. Obsługa pasażerów autobusów odbywać się będzie na ulicy Kolejowej. Kierowców prosimy o korzystanie z parkingu przy byłej komendzie policji oraz nowego parkingu przy ulicy Kolejowej. Przez cały czas inwestycji możliwy będzie dojazd do szpitala. 
 

2020/02/28, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2020 roku

Informuję mieszkańców gminy Gryfino, że pozostaję w pełnej współpracy ze służbami państwowymi w zakresie monitoringu, profilaktyki i stosowania zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym na okoliczność ewentualnego stwierdzenia zachorowania na koronawirusa.Wszystkie sfery życia społecznego funkcjonują bez zakłóceń a pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, funkcjonowaniu przedszkoli, szkół, stacji benzynowych, sklepów są nieprawdziwe.
Będę informował mieszkańców o wszystkich istotnych okolicznościach w tej sprawie.

Zalecenia dla mieszkańców:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

 

2020/03/05, Konkurs "Granty sołeckie 2020"

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020”

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.


Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac
planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku.


Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w:


Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34,

70-504 Szczecin

do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)


Zasady organizacji konkursu określa Regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl. Dalsze informacje będę zamieszczane i aktualizowane na stronie na bieżąco. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-217, e-mail: acieslicka@wzp.pl.


Jednocześnie WRiR informuje, że pod adresem www.witkac.pl opublikowany został Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”, natomiast nabór rusza z dniem 14 lutego 2020 roku o godzinie 8:00  i trwać będzie do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 15:00. Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, dołączenie załączników  (prawo do suponowania nieruchomością, cenniki, oferty, notatki z rozeznania rynku) i wysłanie na adres:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34,

70-504 Szczecin

do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)

 

2020/02/19, Rusza konkurs „Sołtys Roku”

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn.  Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br. 

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2020 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2019 oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 5 tys. zł.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2020 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.Zgłoszenia należy przesyłać do30 kwietnia br. na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem„KONKURS SOŁTYS ROKU 2020”.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ:http://www.wrir.wzp.pl.

Załącznik do regulaminu 1

Załącznik do regulaminu 2

Załącznik do regulaminu 3

Załącznik do regulaminu 4

Załącznik do regulaminu 5

 


 

2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.

 

2020/05/20, XXI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Kolejna XXI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 10.00. 

Porządek obrad

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl